Mazliet rāmāku, godīgāku, tīrāku, atklātāku…
Izvēlētos es.
Bet nevaru es izvēlēties
To – uz pasaules!

Un tā tā melos sapīsies un
Atklājoties drups.
Un varbūt pat tā apstāsies,
Jo cilvēks kļuvis …

Es tikai mazliet vēlētos,
Lai asaras ir īstas.
Un smaids no šādas pasaules…
Nekad nenobīstas.

Es varu, tomēr, vēlēties
Lai varbūt rīt no rīta.
Pasaule kļūst labāka,
Un atdzimst mīlestība.