Un tā mazliet vieglāk
Sakārtot domas.
Mēs turam stipri –
Kopā! Mūsu rokas.

Es nemaz neskumstu,
Retinot domas.
Dažas ir jāatlaiž,
Lai jaunas rodas.

Lai kāds būtu lielceļš,
Noietās takas.
Ja kaut kas beidzas,
Kaut kas arī sākas!