Brīvus manus lielceļus,
Brīvas manas domas.
Zinu, ka mums bija…
Jāsastopas!

Reizēm pa vienam,
Reizēm kopā.
Bet ļoti gribu, lai…
Pasaule domā.

Un katru reizi, kad noriet saule,
Es zinu, ka tā ir…
Laime!