Kāds atnāks, kāds aizies.
Kāds skaudīs, kāds piedos.
Cits vēros, cits klaigās,
Cits paliks, cits!  Staigās...

Es mīlu
Tu baidies
Viņš smaida
Viņa gaida
Mēs dodam
Jūs ņemat
Viņi to izmanto
Viņas tad līksmo.

Un atkal es uzticos
Kādam par daudz. 
Es zinu, ka Dieviņš 
Pieri rauc.

Es mācos, es mācos!
Tīrīt un šķirot.
Es varu Tev pateik:
"Lūdzu, piedod!"

M. Bergmanis. 28.aug.2022.