Garām tādai pieturai,
Kur arī šonakt kluss.
Bij' dzirdēts vēl pirms dienām trim,
Tai garām braucis autobuss.

Tur vientuļš sols ar rasu klāts,
Uz kura sirdi grebis kāds.
Tā paliks, stāstot mēnesim,
Kā ticēt sev un liktenim.

Lai sirds uz sola, 
Mums jāapsola!
Tikties te...
Gadu no gada.