Kādam vajag bagātību,
Citam – tikt uz Romu.
Es pie sava nama durvīm
Lieku. Ceļu. Somu.

Jā, es zinu! Neesmu bijis,
Šanhajā un Romā.
Bet es zinu,  ko es daru.
Lieku. Ceļu. Domā!?

Man ir savs un tāds ir katram, 
Ceļš, kas ved uz Romu.
Pirms es savu ceļu eju,
Lieku. Ceļu somu.

Kaut kur ceļam krustojumi,
Malās dziļi grāvji.
Līkumi, kāds tilts pār upi.
Guli!?  Ej! Vai... Stāvi?

Ja mums kopīgs ceļa posms,
Varam iet to rāmi.
Varam skriet un atkalstāties,
Bet tad akurāti.

Ceļš mums visiem!
Ejams kāds.
Tas ir, tas ir!
N E I Z D I B I N Ā M S.

M. Bergmanis 13.aug.2022