Kad pienāks laiks,
Es stāvēšu klusu.
Un vērošu pēdējo
Autobusu.

Tas ievēra durvīs
Vienu manu domu.
Un aizved tālu. Uz…
Romu.

Es stāvu un smaidu,
Vērojot dabu.
Es gribu šo pasauli,
Gribu to labu.

Kad doma, ko ievēra
Autobuss durvīs.
Satiks Tevi.
Tā klusi Tev smaidīs.

Paņem šo domu,
Izstaigā Romu.
Es gaidu jūs abus,
Lai satvertu roku.

Es lēnām iziešu nakti līdz rītam.
Un ticēšu tam…
Ka – patiesi mīlam!