Kam tas bija vajadzīgs?
Aizsniegt naktīs zvaigznes!
Kam tas bija vajadzīgs?
Raudāt man no laimes!

Man!

Mazi mani solīši,
Mērķi auklā sieti.
Pie viena mezgla sasietā,
Ir manu bērnu smiekli.

Kam tas bija vajadzīgs,
Līdz mielēm kādu mīlēt?
Pēc trešās reizes pasmaidīt,
Un atkal naivi ticēt?

Man!

Mazi mani solīši,
Mērķi apaug lieli.
Viss, kas šobrīd vajadzīgs,
Ir manu bērnu smiekli.

Un kam tas bija vajadzīgs?
Es nejautāju Tev?
Es eju lūkot Piena Ceļu,
Jo dzīvoju es sev!

Un kam tas viss bij’ vajadzīgs?
Kam, kam?
Man!