Uz pasaules viss nav salabots!
Uz riņķi! Un drīz viss būs atkārtots.
Vara un nauda mainās, kā zeķes,
Es Tavās rokās ielikšu puķes!

Turi tās cieši, kā dvēseli manu,
Citas puķes es neatradu.
Šīs tagad zied, gar pļavu kur minu,
Bez iemesla Tev tās pasniegt es gribu.

Tur pļava ar ziediem un vilcienu sliedes,
Un lēni es noslauku sviedrus no pieres.
Bet jūtu! Tik ļoti! Ka dvēsele kliedz!
Nesaki vārdus un neaiztiec!

Lai pasaule griežas, un sliedes klaudz,
Man bija pie Tevis vēl jāatbrauc.
Ziedi bez iemesla, pļava ar vēju,
Jā, varbūt es kaut ko nokavēju.

Pasaule steidzas, tam jāizbeidzas!