Tik ļoti gribu mājup!
Lai apskautu dēlu.
Es nezinu, kad, kas?
Var būt par vēlu.

Un tā arvien biežāk,
Lai nav tā, ka par vēlu.
Es saku, ka mīlu savu
Meitu un dēlu.

Tik ļoti, ļoti
Gribu to just.
Lai mūžam no sirds tiem…
Nepazust!

Un tā mazliet vieglāk
Sakārtot domas.
Mēs turam stipri –
Kopā! Mūsu rokas.

Es nemaz neskumstu,
Retinot domas.
Dažas ir jāatlaiž,
Lai jaunas rodas.

Lai kāds būtu lielceļš,
Noietās takas.
Ja kaut kas beidzas,
Kaut kas arī sākas!

Es gribu braukt naktīs,
Kad rāmāks viss šķiet.
Es gribu savu pasauli
Kājām iet.

Jo visur, kurp piestāju,
Piesienu sirdi.
Cilvēkiem, lietām, vietām…
Tas slikti!!?? Bet gribu es sajust,
Pat tad, ja tas sāp.
Lai otreiz šīs kļūdas –
Nesanāk.

Sāp arī bagātam,
Gudrajiem, vājam.
Cik ļoti, ļoti sajust?
Mēs mākam?! Un es vēl mācos
Tāpat man sāp
Bet vai es varēru
Citādāk?

Es atgūlos pļavā un ieklausos dabu.
Nu, ko? Ko es te pakritis daru?
Jūs jau ziniet, kā vajag būt.
Tad savāciet pļavu un visu, ko mana sirds jūt.

Skalojiet kambarus,
Dīrājiet jūtas.
Un pļavas pataisiet vienādi brūnas.

Lai viss būtu rāmjos, tā, kā jums tīk,
Un neko vairs nevajag izmainīt.

Man ir daži draugi,
Daži paziņas un skauģi.
Man ir tādi, kuri mīl,
Kuri palūr un tādi, kas smīn!

Es neskaitu, vēroju, eju – pats savu gaitu,
Es dzīvoju un tomēr gaidu.
Kad pasaule labāka reiz kļūs,
Un godīgs cilvēks kadrez būs!