Kāds atnāks, kāds aizies.
Kāds skaudīs, kāds piedos.
Cits vēros, cits klaigās,
Cits paliks, cits!  Staigās...

Es mīlu
Tu baidies
Viņš smaida
Viņa gaida
Mēs dodam
Jūs ņemat
Viņi to izmanto
Viņas tad līksmo.

Un atkal es uzticos
Kādam par daudz. 
Es zinu, ka Dieviņš 
Pieri rauc.

Es mācos, es mācos!
Tīrīt un šķirot.
Es varu Tev pateik:
"Lūdzu, piedod!"

M. Bergmanis. 28.aug.2022.
Tāds ceļš ir līdz pludmalei,
Saulrieta krāsām.
Uz to mēs vairs negājām –
Atpakaļ nācām.

Tik ļoti man patīk,
Es klusi raudu.
Jā,es iemīlos!!!
Un tad es to baudu!

Tev ievainot viegli,
Jo mīla ir kaila.
Es aizeju prom,
Jo nav, kas mani vairs gaida.

Lai sasniegtu!?

Es iešu!

Tā rāmāk!

Un uz priekšu!

Man jāsatiek ir nācēji

Un tāpat – līdzskrējēji.

Man jāsatiek ar gājējiem

Un tiem, kas malās sēž.

Mēs ejam vienu ceļu,

Un visiem tas būs savs.

Lai kāds tas katram būtu,

Ir ceļš un ceļa gals.

Es eju savu ejamo

Un dziedu savu dziedamo.

Bet, dažkārt, tā vien domāju,

Kur atstāt savu nesamo.

Ne visu līdzi paņemšu,

Ne…! Visu man vairs vajag.

Un varbūt citreiz klusēju

Es… Mīļā miera labad!

Es mazliet vairāk vēroju,

Kas uz un ap šo ceļu.

Cik cilvēku, tik viedokļu,

Bet!!!!

Es eju savu ceļu.

M. Bergmanis 3.sept.2022.

Dažreiz gribu apstāties,
Un izpūst steigas elpu.
Man vajag zaļas pļavas,
Un, dažkārt, savu telpu.

Es nemūku un neslēpjos,
Es mazliet, mazliet apstājos.
Lai saklausītu, izstāstītu,
Kādam, kur es eju.

Es apstājos, lai redzētu,
Zemi – koši dziedam.
Apstājos, lai baudītu
Sauli – gravā rietam.

Tu steidzies, Draugs.
Es panākšu!
Es piekusu mazliet!
Man vajag mazu atelpu,
Un brīnumus mazliet.

Un tā es dažkārt apstājos,
Uz ceļa, kuru eju.
Lai varu mazliet noslaucīt,
No asarām es seju.

Fōnā skan radio,
Apkārt zied lauki.
Pamazām nomainās
Pasaule, draugi.

Tam visam tā jābūt,
Uz mirkli viss dots.
No visa tā ir…
Piedzīvots.

Un gluži, kā kādreiz,
Ar papīra karti.
Es ceļošu apkārt,
Saudzēdams laimi.

Joprojām skan radio,
Un apkārt zied pļavas.
Uz lielceļiem atstātas,
Atmiņas manas.

Cik varēju!? Atstāju.
Cik spēka, tik gāju.
Visbiežāk sāpēja,
Kad… Nezināju.

Tā domas pie domām,
Kā šūnās medus.
Saauga kopā,
Bet sirds nekūst,
Tik ātri kä ledus.

Sirds mana jautā:
“Klau, prāts arī jūt?”
Vai tiešām mums abiem
Kopā būt?

Es gribu izjust, sajust un baudīt,
Prāts saka:”Nevajag, nevajag, nevajag glaudīt.
Un cīņu starp abiem, no malas es skatos,
Kā trešais, kurš lieks – uz cīņu es prasos.

Dzīvot!?
Iet!?
Stāvēt!?
Smiet!?
Palikt!
Un neaizsniegt?

Un atkal domas, kā medus šūnās,
Pirms izmests tiek…
Jāpagrūstās!

Šodien līst lietus,
Un izskalo ceļu.
Man šodien nav mērķa,
Es vienkārši – eju.

Pasauli maina lietus un vējš
Cilvēki, kuri to dīrā un plēš.
Es novilkšu kurpes, lai zemi var just,
Un, kā no šī var nepiekust?

Es atkal uz lielceļa, vērojot dabu,
Zinu, ka dzivoju – darot labu.
Man nebiedē lietus un dabas lauzts koks,
Vien skumji, ka cilvēks kļūst dažkārt kā lops.